Play Oil MMBO Gas BCFG NGL MMBNGL Sum Total Fraction Oil Fraction Gas Fraction NGL Comparative Oil Comparative Gas Comparative NGL Relative Importance
Topset 15447.05 4259.66 35.33 19742.04 0.782 0.216 0.002 1.959 0.378 0.061 Oil, greatly
Turbidite 5328.05 4665.2 272.5 10265.75 0.519 0.454 0.027 1.299 0.796 0.899 Oil, slightly
Wedge 1677.69 864.32 19.94 2561.95 0.655 0.337 0.008 1.639 0.591 0.264 Oil
Thomson 805.1 1332.28 111.51 2248.89 0.358 0.592 0.05 0.896 1.038 1.679 NGL
Kemik 173.78 305.38 25.59 504.75 0.344 0.605 0.051 0.862 1.06 1.717 NGL
Undeformed Franklinian 286.71 740.46 71.37 1098.54 0.261 0.674 0.065 0.653 1.181 2.2 NGL, greatly
Deformed Franklinian 130.55 1213.86 66.18 1410.59 0.093 0.861 0.047 0.232 1.507 1.589 NGL & Gas
Thin-Skinned Thrust-Belt 2883.88 2749.66 28.51 5662.05 0.509 0.486 0.005 1.275 0.851 0.171 Oil, slightly
Ellesmerian Thrust-Belt 0 1167.65 23.76 1191.41 0 0.98 0.02 0 1.716 0.675 Gas, greatly
Niguanak-Aurora two-dome 1107.04 1178.96 51.49 2337.49 0.474 0.504 0.022 1.185 0.883 0.746 Oil, slightly
Average Fractions0.4 0.571 0.03