Cai Wen:9 tael, 50 li, 34 zhu
Kasumi:21 tael, 20 li, 98 zhu
Kuan-Xi:8 tael, 61 li, 50 zhu
Li Merit:26 tael, 74 li, 22 zhu
Lijuan:14 tael, 52 li, 88 zhu
Master Deng:30 tael, 27 li, 64 zhu
Master Zhou:30 tael, 83 li, 30 zhu
Min Feng:15 tael, 13 li, 90 zhu
Sei-Lin:5 tael, 72 li, 40 zhu
Shen-Ji:8 tael, 56 li, 75 zhu
Shuyan:30 tael, 71 li, 1 zhu
Takanata:18 tael, 65 li, 25 zhu
Wei Han:12 tael, 36 li, 80 zhu
Xian:25 tael, 80 li, 44 zhu
Xiao Fa:13 tael, 91 li, 78 zhu
Yanyu:15 tael, 42 li, 59 zhu