Cai Wen:10 tael, 71 li, 34 zhu
Kasumi:22 tael, 45 li, 98 zhu
Kuan-Xi:15 tael, 74 li, 50 zhu
Li Merit:29 tael, 24 li, 22 zhu
Lijuan:15 tael, 73 li, 88 zhu
Master Deng:31 tael, 52 li, 64 zhu
Master Zhou:30 tael, 88 li, 30 zhu
Min Feng:16 tael, 38 li, 90 zhu
Sei-Lin:19 tael, 22 li, 40 zhu
Shen-Ji:9 tael, 81 li, 75 zhu
Shuyan:31 tael, 96 li, 1 zhu
Takanata:11 tael, 9 li, 25 zhu
Wei Han:13 tael, 61 li, 80 zhu
Xian:27 tael, 5 li, 44 zhu
Xiao Fa:15 tael, 16 li, 78 zhu
Yanyu:16 tael, 67 li, 59 zhu