Cai Wen:87 li, 34 zhu
Kasumi:25 tael, 95 li, 98 zhu
Kuan-Xi:9 tael, 24 li, 50 zhu
Li Merit:36 tael, 24 li, 22 zhu
Lijuan:10 tael, 83 li, 88 zhu
Master Deng:29 tael, 2 li, 64 zhu
Master Zhou:24 tael, 38 li, 30 zhu
Min Feng:18 tael, 88 li, 90 zhu
Sei-Lin:28 tael, 12 li, 40 zhu
Shen-Ji:13 tael, 31 li, 75 zhu
Shuyan:35 tael, 46 li, 1 zhu
Takanata:6 tael, 9 li, 25 zhu
Wei Han:16 tael, 81 li, 80 zhu
Xian:30 tael, 55 li, 44 zhu
Xiao Fa:17 tael, 16 li, 78 zhu
Yanyu:20 tael, 17 li, 59 zhu