Newly admitted Bulgarians at MIT
for Fall 2000


Dimiter Jetchev  Harvard Student Gabrovo
Atanas Pavlov The City of BATOSHEVO
Jordan Brayanov Stara Zagora
Alexander Popov Sofia
Kalin Rahnev Plovdiv
Nayden Kambouchev Gorna Oryahovica