Ham dekhen ge

By Faiz Ahmad Faiz

Lazim hai ke ham bhi dekhen ge.
Ham dekhen ge.
Woh din ke jis ka waada hai.
Jo loh-e-azal men likha hai.
Ham dekhen ge.

Jab zulm-o-sitam ke koh-i-garan
roiee ki tarah urh jaeen ge.
Ham mehkoomon ke paoon tale
yeh dharti dhar dhar dharke gi.
Aur ahle hakam ke sar oopar
jab bijli kar kar karke gi.
Ham dekhen ge.

Jab arz-e-Khuda ke Kaabe se
sab but uthwae jaeen ge.
Ham ahl-e-safa, mardood-e-haram
masnad pe bithae jaeen ge.
Sab taaj uchale jaeen ge,
sab takht girae jaeen ge.
Ham dekhen ge.

Bas naam rahe ga Allah ka
jo ghaib bhi hai hazir bhi.
Jo nazir bhi hai manzar bhi.
Uthey ga Innal-Haq ka naara,
jo men bhi hoon aur tum bhi ho.
Aur raaj kare gi khalq-e-Khuda
jo men bhi hoon aur tum bhi ho.
Ham dekhen ge.