פרופ' ערן בן–יוסף
ראש המחלקה לתכנון אורבני
הפקולטה לאדריכלות ותכנון 

MIT
המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס

אתר