nodal-related 2

cDNA: Genbank AF002219

 

The exact relationship between this insertion and the ndr2 gene remains unclear.  The mutation complements other cyclops alleles, but the insertion appears to be (by Ensembl assembly v6) approx 1.3 Mb upstream of ndr2

 

hi2718 (5-3)

aacaacttttattagatctgacatagaaggaatagttcacccaaaactaa

aatggtcatagtttactcaaccttcacttgtcacaaacctatttgacttt

ctttcttcttctaaacacacacacacacacacacacacacacacacacac

acacacacacacacacacacacacacacacaaaaaaaagatatttagaaa

aatgttagaaacctgtaaccattgacttctatagaatttctttttcatac

tatggaagttaatggttacaggttacattattcgactatgctgatttgat

ggtcaattattaatgtcaaatcagaatcatatataaattaataatctttt

atttatcacaaataaaataaccttaactatttgtggggcagaatagtgtt

tacacaaaaataagatatttagaaaaatgttagaaacctgtaaccattga

cttcctaatatggaaatcaatggttacatgttttaaacatttttcaaaat

atcttccttatgtgttcaacaaaaaactgaatctcattaagatatgagga

tgagtaaatattgagtacatctttcaattttgggtgaactatcccttcaa

gtcatcaaagtaaacagtattgaatagaattaaaaggatagagatctgaa

agcgggcgtcctctgaggctctttgtggggattatggggacgttcacgcg

tgacgtttcttcaatgggaatctctcggaggcgtttggtatgcaaacaca

caatgacttacatcaggactgcag