Vesakh: Celebration of Buddha's Birthday
May 2003

DSCN6422DSCN6422.jpg