GITA 2003 Winners

 • Agrawal Manindra, Saxena Nitin, and Kayal Neeraj
 • Amlani Islamshah
 • Anil Kumar and Madhusoodanan C. G.
 • Bashir Rashid
 • Bose Vanu
 • Desai Tejal
 • Hariharan Ramesh
 • Khosla Chaitan
 • Mallapragada Surya
 • Manoharan Sundar
 • Mitragotri Samir
 • Mukherjee Dev
 • Nagabhatla Viswanadham
 • Ramaswami Rajiv
 • Raskar Ramesh
 • Sarpeshkar_Rahul
 • Sasisekharan Ram
 • Sawhney Amar
 • Sinha Pawan
 • Subramanian Vivek
 • Syed Zeeshan