Cai Wen:37 li, 34 zhu
Kasumi:25 tael, 45 li, 98 zhu
Kuan-Xi:8 tael, 74 li, 50 zhu
Li Merit:35 tael, 24 li, 22 zhu
Lijuan:10 tael, 33 li, 88 zhu
Master Deng:28 tael, 52 li, 64 zhu
Master Zhou:23 tael, 88 li, 30 zhu
Min Feng:18 tael, 38 li, 90 zhu
Sei-Lin:27 tael, 62 li, 40 zhu
Shen-Ji:12 tael, 81 li, 75 zhu
Shuyan:34 tael, 96 li, 1 zhu
Takanata:5 tael, 59 li, 25 zhu
Wei Han:16 tael, 61 li, 80 zhu
Xian:30 tael, 5 li, 44 zhu
Xiao Fa:16 tael, 66 li, 78 zhu
Yanyu:19 tael, 67 li, 59 zhu