NEWS

Publications

  2023

 1. “Delamination-assisted ultrafast wrinkle formation in a freestanding film” Yifan Su, Alfred Zong, Anshul Kogar, Di Lu, Seung Sae Hong, Byron Freelon, Timm Rohwer, Harold Y. Hwang, Nuh Gedik, submitted (2023)(pdf)

 2. “Light-induced insulator-metal transition in Sr2IrO4 reveals the nature of the insulating ground state” Dongsung Choi*, Changming Yue*, Doron Azoury, Zachary Porter, Jiyu Chen, Francesco Petocchi, Edoardo Baldini, Baiqing Lv, Masataka Mogi, Yifan Su, Stephen D. Wilson, Martin Eckstein, Philipp Werner, Nuh Gedik, submitted (2023)(pdf)

 3. “Probing charge order of monolayer NbSe2 within a bulk crystal” Doron Azoury*, Edoardo Baldini*, Aravind Devarakonda, Jiarui Li, Shiang Fang, Pheona Wiliams, Riccardo Comin, Joseph Checkelsky, Nuh Gedik, submitted (2023)(pdf)

 4. “Spin-mediated shear oscillators in a van der Waals antiferromagnet” Alfred Zong*, Qi Zhang*, Faran Zhou*, Yifan Su, Kyle Hwangbo, Xiaozhe Shen, Qianni Jiang, Haihua Liu, Thomas E. Gage, Donald A. Walko, Michael E. Kozina, Duan Luo, Alexander H. Reid, Jie Yang, Suji Park, Saul H. Lapidus, Jiun-Haw Chu, Ilke Arslan, Xijie Wang, Di Xiao, Xiaodong Xu, Nuh Gedik, Haidan Wen, Nature (2023)(pdf)

 5. “Reply to: Dilemma in optical identification of single-layer multiferroics” Qian Song, Connor A. Occhialini, Emre Ergecen, Batyr Ilyas, Danila Amoroso, Paolo Barone, Jesse Kapeghian, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Antia S. Botana, Silvia Picozzi, Nuh Gedik, Riccardo Comin Nature 619, E44-E46 (2023)(pdf)

 6. “Direct Observation of Collective Modes of the Carge Density Wave in the Kagome Metal CsV3Sb5” Doron Azoury, Alexander von Hoegen, Yifan Su, Kyoung Hun Oh, Tobias Holder, Hengxin Tan, Brenden R. Ortiz, Andrea Capa Salinas, Stephen D. Wilson, Binghai Yan, Nuh Gedik, in press PNAS (2023)(pdf)

 7. “Design and construction of a compact, high-repetition-rate ultrafast electron diffraction instrument” Byron Freelon, Timm Rohwer, Alfred Zong, Anshul Kogar, Hengyun Zhou, Liang Jie Wong, Emre Ergeçen, Nuh Gedik, Rev Sci Instrum 94, 053305 (2023)(pdf)

 8. “The spontaneous symmetry breaking in Ta2NiSe5 is structural in nature” Edoardo Baldini, Alfred Zong, Dongsung Choi, Changmin Lee, Marios H. Michael, Lukas Windgaetter, Igor I. Mazin, Simone Latini, Doron Azoury, Baiqing Lv, Anshul Kogar, Yao Wang, Yangfan Lu, Tomohiro Takayama, Hidenori Takagi, Andrew J. Millis, Angel Rubio, Eugene Demler, Nuh Gedik, PNAS 120, e222168120 (2023) (pdf)

 9. “Coherent detection of hidden spin-lattice coupling in a van der Waals antiferromagnet” Emre Ergeçen*, Batyr Ilyas*, Junghyun Kim, Jaena Park, Mehmet B. Yilmaz, Tianchuang Luo, Di Xiao, Satoshi Okamoto, Je-Geun Park, Nuh Gedik, PNAS 120, e2208968120 (2023) (pdf)

  2022

 10. “Comprehensive study of band structure driven thermoelectric response of ZrTe5” Junbo Zhu, Changmin Lee, Fahad Mahmood, Takehito Suzuki, Shiang Fang, Nuh Gedik, and Joseph G. Checkelsky Phys. Rev. B 106, 115105 (2022) (pdf)

 11. “Terahertz Field-Induced Reemergence of Quenched Photoluminescence in Quantum Dots” Jiaojian Shi, Frank Y. Gao, Zhuquan Zhang, Hendrik Utzat, Ulugbek Barotov, Ardavan Farahvash, Jinchi Han, Jude Deschamps, Chan-Wook Baik, Kyung Sang Cho, Vladimir Bulovi?, Adam P. Willard, Edoardo Baldini, Nuh Gedik, Moungi G. Bawendi, Keith A. Nelson Nano Letters, 22(4), 1718-1725 (2022) (pdf)

 12. “Experimental realization of a single-layer multiferroic” Qian Song, Connor A. Occhialini, Emre Ergeçen, Batyr Ilyas, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Nuh Gedik, Riccardo Comin, Nature 602, 601-605 (2022) (pdf) (featured in MIT News)

 13. “Unconventional hysteretic transition in a charge density wave” B. Q. Lv, Alfred Zong, D. Wu, A.V. Rozhkov, Boris V. Fine, Su-Di Chen, Makoto Hashimoto, Dong-Hui Lu, M. Li, Y.-B. Huang, Jacob P. C. Ruff, Donald A. Walko, Z. H. Chen, Inhui Hwang, Yifan Su, Xiaozhe Shen, Xirui Wang, Fei Han, Hoi Chun Po, Yao Wang, Pablo Jarillo-Herrero, Xijie Wang, Hua Zhou, Cheng-Jun Sun, Haidan Wen, Zhi-Xun Shen, N. L. Wang, Nuh Gedik, Phys. Rev. Lett. 128, 036401 (2022) (pdf) (featured in MIT News)

 14. “Magnetically brightened dark electron-phonon bound states in a van der Waals antiferromagnet” E. Ergeçen, B. Ilyas, D. Mao, H. C. Po, M. B. Yilmaz, J. Kim, J. Park, T. Senthil & N. Gedik, Nature Communications 13, 98 (2022) (pdf) (featured in MIT News)

  2021

 15. “Role of equilibrium fluctuations in light-induced order” Alfred Zong*, Pavel E. Dolgirev*, Anshul Kogar*, Yifan Su, Xiaozhe Shen, Joshua A. W. Straquadine, Xirui Wang, Duan Luo, Michael E. Kozina, Alexander H. Reid, Renkai Li, Jie Yang, Stephen P. Weathersby, Suji Park, Edbert J. Sie, Pablo Jarillo-Herrero, Ian R. Fisher, Xijie Wang, Eugene Demler, Nuh Gedik Phys. Rev. Lett. 127, 227401 (2021) (pdf)

 16. “Phase competition and light-induced ordering in charge density waves” Alfred Zong, Anshul Kogar, Nuh Gedik Proceedings Volume 11684, Ultrafast Phenomena and Nanophotonics XXV, 1168412 (2021) (pdf)

 17. “Trimeron-phonon coupling in magnetite” Przemys?aw Piekarz, Dominik Legut, Edoardo Baldini, Carina A. Belvin, Tomasz Ko?odziej, Wojciech Tabi?, Andrzej Koz?owski, Zbigniew Kakol, Zbigniew Tarnawski, José Lorenzana, Nuh Gedik, Andrzej M. Ole?, Jürgen M. Honig, and Krzysztof Parlinski, Phys. Rev. B 103, 104303 (2021) (pdf)

 18. “Unconventional light-induced states visualized by ultrafast electron diffraction and microscopy” Zong, A., Kogar, A. & Gedik, N., MRS Bulletin, (2021) (pdf)

 19. "Exciton-driven antiferromagnetic metal in a correlated van der Waals insulator" Carina A. Belvin, Edoardo Baldini, Ilkem Ozge Ozel, Dan Mao, Hoi Chun Po, Clifford J. Allington, Suhan Son, Beom Hyun Kim, Jonghyeon Kim, Inho Hwang, Jae Hoon Kim, Je-Geun Park, T. Senthil, Nuh Gedik, Nature Communications 12, 4837 (2021) (pdf) (Featured in Phys.org)

 20. “Phonoritons as Hybridized Exciton-Photon-Phonon Excitations in a Monolayer h-BN Optical Cavity” Simone Latini, Umberto De Giovannini, Edbert J. Sie, Nuh Gedik, Hannes Hübener, Angel Rubio, Phys. Rev Lett. 126, 227401 (2021) (pdf)

  2020

 21. “Unconventional ferroelectricity in moiré heterostructures” Zhiren Zheng, Qiong Ma, Zhen Bi, Sergio de la Barrera, Ming-Hao Liu, Nannan Mao, Yang Zhang, Natasha Kiper, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jing Kong, William A Tisdale, Ray Ashoori, Nuh Gedik, Liang Fu, Su-Yang Xu, Pablo Jarillo-Herrero, Nature 588, 71–76 (2020) (pdf)

 22. "Second harmonic generation as a probe of broken mirror symmetry" Bryan T. Fichera, Anshul Kogar, Linda Ye, Bilal Gökce, Alfred Zong, Joseph G. Checkelsky, and Nuh Gedik, Phys. Rev. B 101, 241106(R), (2020) (pdf)

 23. "Self-similar dynamics of order parameter fluctuations in pump-probe experiments" Pavel E. Dolgirev, Marios H. Michael, Alfred Zong, Nuh Gedik, and Eugene Demler, Phys. Rev. B 101, 174306, (2020) (pdf)

 24. "Room Temperature Terahertz Electroabsorption Modulation by Excitons in Monolayer Transition Metal Dichalcogenides" Jiaojian Shi*, Edoardo Baldini*, Simone Latini, Shunsuke A. Sato, Yaqing Zhang, Brandt C. Pein, Pin-Chun Shen, Jing Kong, Angel Rubio, Nuh Gedik, and Keith A. Nelson, Nano Lett. 20, 5214–5220, (2020) (pdf)

 25. "Discovery of the soft electronic modes of the trimeron order in magnetite" Edoardo Baldini*, Carina A. Belvin*, Martin Rodriguez-Vega, Ilkem Ozge Ozel, Dominik Legut, Andrzej Kozlowski, Andrzej M. Oles, Przemyslaw Piekarz, José Lorenzana, Gregory A. Fiete, Nuh Gedik, Nature Physics 16, 541–545 (2020) (pdf) (featured in MIT News)

 26. "High resolution time and angle resolved photoemission spectroscopy with 11 eV laser pulses" Changmin Lee*, Timm Rohwer*, Edbert J. Sie*, Alfred Zong, Edoardo Baldini, Joshua Straquadine, Philip Walmsley, Dillon Gardner, Young S. Lee, Ian R. Fisher, Nuh Gedik Review of Scientific Instruments 91, 043102 (2020) (pdf)

 27. "Spontaneous gyrotropic electronic order in a transition-metal dichalcogenide" Su-Yang Xu*, Qiong Ma*, Yang Gao*, Anshul Kogar, Alfred Zong, Andres M. Mier Valdivia, Thao H. Dinh, Shin-Ming Huang, Bahadur Singh, Chuang-Han Hsu, Tay-Rong Chang, Jacob P. C. Ruff, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hsin Lin, Goran Karapetrov, Di Xiao, Pablo Jarillo-Herrero, Nuh Gedik, Nature 578, 545-549 (2020) (pdf) (featured in MIT News) (Cover Story)

 28. "Light induced charge density wave in LaTe3" Anshul Kogar*, Alfred Zong*, Pavel E. Dolgirev, Xiaozhe Shen, Joshua Straquadine, Ya-Qing Bie, Xirui Wang, Timm Rohwer, I-Cheng Tung, Yafang Yang, Renkai Li, Jie Yang, Stephen Weathersby, Suji Park, Michael E. Kozina, Edbert J. Sie, Haidan Wen, Pablo Jarillo-Herrero, Ian R. Fisher, Xijie Wang, Nuh Gedik, Nature Physics 16, 159–163 (2020) (pdf) (featured in MIT News)

 29. "Amplitude dynamics of charge density wave in LaTe3: theoretical description of pump-probe experiments" Pavel E. Dolgirev, A.V. Rozhkov, Alfred Zong, Anshul Kogar, Nuh Gedik, Boris V. Fine, Phys. Rev. B 101, 054203 (2020) (pdf)

 30. 2019

 31. "Dynamical slowing down in an ultrafast photo-induced phase transition" Alfred Zong, Pavel E. Dolgirev, Anshul Kogar, Emre Ergeçen, Mehmet B. Yilmaz, Ya-Qing Bie, Timm Rohwer, I-Cheng Tung, Joshua Straquadine, Xirui Wang, Yafang Yang, Xiaozhe Shen, Renkai Li, Jie Yang, Suji Park, Matthias C. Hoffmann, Benjamin K. Ofori-Okai, Michael E. Kozina, Haidan Wen, Xijie Wang, Ian R. Fisher, Pablo Jarillo-Herrero, Nuh Gedik, Phys. Rev. Lett. 123, 097601 (2019) (pdf)

 32. "Time-resolved XUV ARPES with tunable 24-33 eV laser pulses at 30 meV resolution" Edbert J. Sie*, Timm Rohwer*, Changmin Lee*, Nuh Gedik, Nature Communications 10, 3535, (2019) (pdf) (featured in MIT News)

 33. "Magnetic field-dependent low-energy magnon dynamics in α-Ru Cl3"Ilkem Ozge Ozel, Carina A. Belvin, Edoardo Baldini, Itamar Kimchi, Seunghwan Do, Kwang-Yong Choi, and Nuh Gedik, Phys. Rev. B 100, 085108 (2019) (pdf)

 34. "Asymmetric hot-carrier thermalization and broadband photoresponse in graphene-2D semiconductor lateral heterojunctions" Yuxuan Lin, Qiong Ma, Pin-Chun Shen, Batyr Ilyas, Yaqing Bie, Albert Liao, Emre Ergeçen, Bingnan Han, Nannan Mao, Xu Zhang, Xiang Ji, Yuhao Zhang, Jihao Yin, Shengxi Huang, Mildred Dresselhaus, Nuh Gedik, Pablo Jarillo-Herrero, Xi Ling, Jing Kong, Tomás Palacios, Science Advances 5: eaav1493 (2019) (pdf)

 35. "Topology on a new facet of bismuth" Chuang-Han Hsu, Xiaoting Zhou, Tay-Rong Chang, Qiong Ma, Nuh Gedik, Arun Bansil, Su-Yang Xu, Hsin Lin, Liang Fu, PNAS 116, 13255-13259 (2019) (pdf)

 36. "Observation of multiple types of topological fermions in PdBiSe" B. Q. Lv, Z.-L. Feng, J.-Z. Zhao, Noah F. Q. Yuan, A. Zong, K. F. Luo, R. Yu, Y.-B. Huang, V. N. Strocov, A. Chikina, A. A. Soluyanov, N. Gedik, Y.-G. Shi, T. Qian, H. Ding, Phys. Rev. B 99, , 241104(R) (2019) (pdf)

 37. "Purely rotational symmetry-protected topological crystalline insulator α-Bi4Br4" Chuang-Han Hsu, Xiaoting Zhou, Qiong Ma, Nuh Gedik, Arun Bansil, Vitor M Pereira, Hsin Lin, Liang Fu, Su-Yang Xu, Tay-Rong Chang, 2D Materials 6, 031004 (2019) (pdf)

 38. "Observation of the nonlinear Hall effect under time-reversal-symmetric conditions" Qiong Ma*, Su-Yang Xu*, Huitao Shen, David MacNeill, Valla Fatemi, Tay-Rong Chang, Andrés M. Mier Valdivia, Sanfeng Wu, Zongzheng Du, Chuang-Han Hsu, Shiang Fang, Quinn D. Gibson, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Robert J. Cava, Efthimios Kaxiras, Hai-Zhou Lu, Hsin Lin, Liang Fu, Nuh Gedik & Pablo Jarillo-Herrero, Nature 565, 337-342 (2019) (pdf)

 39. "Giant intrinsic photoresponse in pristine graphene" Qiong Ma, Chun Hung Lui, Justin C. W. Song, Yuxuan Lin, Jian Feng Kong, Yuan Cao, Thao H. Dinh, Nityan L. Nair, Wenjing Fang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Su-Yang Xu, Jing Kong, Tomás Palacios, Nuh Gedik, Nathaniel M. Gabor & Pablo Jarillo-Herrero , Nature Nanotechnology 14, 145-150 (2019) (pdf)

 40. "Evidence for topological defects in a photoinduced phase transition" Alfred Zong*, Anshul Kogar*, Ya-Qing Bie, Timm Rohwer, Changmin Lee, Edoardo Baldini, Emre Ergeçen, Mehmet B. Yilmaz, Byron Freelon, Edbert J. Sie, Hengyun Zhou, Joshua Straquadine, Philip Walmsley, Pavel E. Dolgirev, Alexander V. Rozhkov, Ian R. Fisher, Pablo Jarillo-Herrero, Boris V. Fine, Nuh Gedik, Nature Physics 15, 27 (2019) (pdf) (featured in MIT News)

 41. 2018

 42. "Valleytronics: Opportunities, Challenges, and Paths Forward" Steven A. Vitale, Daniel Nezich, Joseph O. Varghese, Philip Kim, Nuh Gedik, Pablo Jarillo-Herrero, Di Xiao, Mordechai Rothschild, Small 14, 1801483 (2018) (pdf)

 43. "Charge transfer in EuS/Bi2Se3 heterostructures as indicated by the absence of Raman scattering" Gavin B. Osterhoudt, Ryan Carelli, Kenneth S. Burch, Ferhat Katmis, Nuh Gedik, and Jagadeesh S. Moodera, Phys. Rev. B 98, 014308, (2018) (pdf)

 44. "Topological crystalline insulator states in the Ca2As family" Xiaoting Zhou, Chuang-Han Hsu, Tay-Rong Chang, Hung-Ju Tien, Qiong Ma, Pablo Jarillo-Herrero, Nuh Gedik, Arun Bansil, Vitor M. Pereira, Su-Yang Xu, Hsin Lin, and Liang Fu, Phys. Rev. B 98 , 241104(R), (2018) (pdf)

 45. "Ultrafast manipulation of mirror domain walls in a charge density wave" Alfred Zong*, Xiaozhe Shen*, Anshul Kogar, Linda Ye, Carolyn Marks, Debanjan Chowdhury, Timm Rohwer, Byron Freelon, Stephen Weathersby, Renkai Li, Jie Yang, Joseph Checkelsky, Xijie Wang and Nuh Gedik, Science Advances 4: eaau5501 (2018) (pdf) (featured in SLAC News)

 46. "Electrically switchable Berry curvature dipole in the monolayer topological insulator WTe2" Su-Yang Xu*, Qiong Ma*, Huitao Shen, Valla Fatemi, Sanfeng Wu, Tay-Rong Chang, Guoqing Chang, Andrés M. Mier Valdivia, Ching-Kit Chan, Quinn D. Gibson, Jiadong Zhou, Zheng Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hsin Lin, Robert J. Cava, Liang Fu, Nuh Gedik and Pablo Jarillo-Herrero, Nature Physics 14, 900 (2018) (pdf) (featured in News and Views)

 47. "Lighting up superconducting stripes" Emre Ergeçen, Nuh Gedik, Science 359, 519 (2018) (pdf)

 48. "Observation of Exciton–Exciton Interaction Mediated Valley Depolarization in Monolayer MoSe2" Fahad Mahmood, Zhanybek Alpichshev, Yi-Hsien Lee, Jing Kong, Nuh Gedik, Nano Lett. 18, 223 (2018) (pdf)

 49. 2017

 50. "Origin of exciton mass in a frustrated Mott insulator Na2IrO3" Zhanybek Alpichshev, Edbert J. Sie, Fahad Mahmood, Gang Cao, Nuh Gedik, Phys. Rev. B 96, 235141 (2017) (pdf)

 51. "Spatially modulated magnetic structure of EuS due to the tetragonal domain structure of SrTiO3" Aaron J. Rosenberg, Ferhat Katmis, John R. Kirtley, Nuh Gedik, Jagadeesh S. Moodera, and Kathryn A. Moler, Phys. Rev. Materials 1, 074406 (2017) (pdf)

 52. "Photoemission of quantum materials" Nuh Gedik and Inna Vishik, Nature Physics 13 , 1029-1033 (2017) (pdf)

 53. "Rapid and precise determination of zero-field splittings by terahertz time-domain electron paramagnetic resonance spectroscopy" Jian Lu, I. Ozge Ozel, Carina A. Belvin, Xian Li, Grigorii Skorupskii, Lei Sun, Benjamin K. Ofori-Okai, Mircea Dinca, Nuh Gedik and Keith A. Nelson, Chem. Sci. 8 , 7312-7323 (2017) (pdf)

 54. "Observation of Exciton Redshift–Blueshift Crossover in Monolayer WS2" E. J. Sie, A. Steinhoff, C. Gies, C. H. Lui, Q. Ma, M. Rösner, G. Schönhoff, F. Jahnke, T. O. Wehling, Y.-H. Lee, J. Kong, P. Jarillo-Herrero, and N. Gedik , Nano Letters 17 , 4210-4216 (2017) (pdf)

 55. "Direct optical detection of Weyl fermion chirality in a topological semimetal" Qiong Ma, Su-Yang Xu, Ching-Kit Chan, Cheng-Long Zhang, Guoqing Chang, Yuxuan Lin, Weiwei Xie, Tomás Palacios, Hsin Lin, Shuang Jia, Patrick A. Lee, Pablo Jarillo-Herrero and Nuh Gedik, Nature Physics 13, 842-847, (2017) (pdf) (featured in MIT News)

 56. "Ultrafast dynamics in the presence of antiferromagnetic correlations in electron-doped cuprate
  La2-xCexCuO4±δ" I. M. Vishik, F. Mahmood, Z. Alpichshev, N. Gedik, J. Higgins, and R. L. Greene, Phys. Rev. B 95, 115125 (2017) (pdf)

 57. "Large, valley-exclusive Bloch-Siegert shift in monolayer WS2" Edbert J. Sie, Chun Hung Lui, Yi-Hsien Lee, Liang Fu, Jing Kong and Nuh Gedik, Science 355, 1066 (2017) (pdf) (featured in MIT News)

 58. 2016

 59. "Observation of Intervalley Biexcitonic Optical Stark Effect in Monolayer WS2" Edbert J. Sie, Chun Hung Lui, Yi-Hsien Lee, Jing Kong, and Nuh Gedik, Nano Letters 16, 7421 (2016) (pdf)

 60. "Direct measurement of proximity-induced magnetism at the buried interface between a topological insulator and a ferromagnet" Changmin Lee, Ferhat Katmis, Pablo Jarillo-Herrero, Jagadeesh S. Moodera & Nuh Gedik, Nature Communications 7, 12014 (2016) (pdf)

 61. "The rate of quasiparticle recombination probes the onset of coherence in cuprate superconductors" J. P. Hinton, E. Thewalt, Z. Alpichshev, F. Mahmood, J. D. Koralek, M. K. Chan, M. J. Veit, C. J. Dorow, N. Barisic, A. F. Kemper, D. A. Bonn, W. N. Hardy, Ruixing Liang, N. Gedik, M. Greven, A. Lanzara & J. Orenstein, Scientific Reports 6, 23610 (2016) (pdf)

 62. "Tuning ultrafast electron thermalization pathways in a van der Waals heterostructure" Qiong Ma, Trond I. Andersen, Nityan L. Nair, Nathaniel M. Gabor, Mathieu Massicotte, Chun Hung Lui, Andrea F. Young, Wenjing Fang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jing Kong, Nuh Gedik, Frank H. L. Koppens & Pablo Jarillo-Herrero, Nature Physics 12, 455-459 (2016) (pdf) (featured in MIT News)

 63. "Selective scattering between Floquet-Bloch and Volkov states in a topological insulator" Fahad Mahmood, Ching-Kit Chan, Zhanybek Alpichshev, Dillon Gardner, Young Lee, Patrick A. Lee & Nuh Gedik, Nature Physics 12, 306-310 (2016) (pdf) (featured in MIT News)

 64. 2015

 65. "Intervalley biexcitons and many-body effects in monolayer MoS2" Edbert J. Sie, Alex J. Frenzel, Yi-Hsien Lee, Jing Kong, and Nuh Gedik Phys. Rev. B 92, 125417 (2015) (pdf)

 66. "Valley-selective optical Stark effect in monolayer WS2" Edbert J. Sie, James W. McIver, Yi-Hsien Lee, Liang Fu, Jing Kong, Nuh Gedik, Nature Materials 14, 290–294 (2015) (pdf) (featured in MIT News and IEEE Spectrum) (Cover Story)

 67. "Confinement-Deconfinement Transition as an Indication of Spin-Liquid-Type Behavior in Na2IrO3" Zhanybek Alpichshev, Fahad Mahmood, Gang Cao, Nuh Gedik, Phys. Rev. Lett. 114, 017203 (2015) (pdf)

 68. "All-optical three-dimensional electron pulse compression" Liang Jie Wong, Byron Freelon, Timm Rohwer, Nuh Gedik and Steven G Johnson, New J. Phys. 17, 013051 (2015) (pdf)

 69. 2014

 70. "Electrostatic Coupling between Two Surfaces of a Topological Insulator Nanodevice" Valla Fatemi, Benjamin Hunt, Hadar Steinberg, Stephen L. Eltinge, Fahad Mahmood, Nicholas P. Butch, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Nuh Gedik, Raymond C. Ashoori, and Pablo Jarillo-Herrero, Phys. Rev. Lett. 113, 206801 (2014) (pdf)

 71. "Trion induced negative photoconductivity in monolayer MoS2" C. H. Lui, A. J. Frenzel, D. V. Pilon, Y.-H. Lee, X. Ling, G. M. Akselrod, J. Kong, N. Gedik, Phys. Rev. Lett. 113, 166801 (2014) (pdf) (featured in MIT News)

 72. "Semiconducting-to-metallic photoconductivity crossover and temperature-dependent Drude weight in graphene" A. J. Frenzel, C. H. Lui, Y. C. Shin, J. Kong, N. Gedik Phys. Rev. Lett. 113 , 056602 (2014) (pdf) (featured in MIT News)

 73. 2013

 74. "Driven electronic states at the surface of a topological insulator" Benjamin M. Fregoso, Y. H. Wang, N. Gedik, and Victor Galitski Phys. Rev. B 88, 155129 (2013) (pdf)

 75. "Observation of Floquet-Bloch States on the Surface of a Topological Insulator" Y.H. Wang, H. Steinberg, P. Jarillo-Herrero and N. Gedik Science 342, 453 (2013) (pdf) (featured in MIT News)

 76. "Spin Induced Optical Conductivity in the Spin Liquid Candidate Herbertsmithite" Daniel V. Pilon, Chun Hung Lui, Tianheng Han, David B. Shrekenhamer, Alex J. Frenzel, William J. Padilla, Young S. Lee and Nuh Gedik Phys. Rev. Lett. 111, 127401 (2013) (pdf) (featured in MIT News)

 77. "Observation of suppressed terahertz absorption in photoexcited graphene" A.J. Frenzel, C.H. Lui, W. Fang, N.L. Nair, P.K. Herring, P. Jarillo-Herrero, J. Kong, and N. Gedik Applied Physics Letters 102, 113111 (2013) (pdf)

 78. "Fluctuating Charge Density Waves in a Cuprate Superconductor" Darius H. Torchinsky*, Fahad Mahmood*, Anthony T. Bollinger, Ivan Božovic, and Nuh Gedik Nature Materials 12, 387-391 (2013) (pdf) (featured in MIT News)

 79. "Circular dichroism in angle-resolved photoemission spectroscopy of topological insulators" Yihua Wang and Nuh Gedik Phys. Status Solidi RRL 7 , No 1-2, 64-71 (2013) (pdf)

 80. 2012

 81. "Measurement of intrinsic Dirac fermion cooling on the surface of a topological insulator Bi2Se3 using time- and angle-resolved photoemission spectroscopy" Y. H. Wang, D. Hsieh, E. J. Sie, H. Steinberg, D. R. Gardner, Y. S. Lee, P. Jarillo-Herrero, and N. Gedik Phys. Rev. Lett. 109, 127401 (2012) (pdf) (featured in MIT News) (highlighted in Physics )

 82. "Theoretical and Experimental Study of Second Harmonic Generation from the Surface of the Topological Insulator Bi2Se3" J. W. McIver, D. Hsieh, S.G. Drapcho, D.H. Torchinksy, D.R. Gardner, Y.S. Lee, and N. Gedik Phys. Rev. B 86, 035327 (2012) (pdf)

 83. "Observation of a metal-to-insulator transition with both Mott-Hubbard and Slater characteristics in Sr2IrO4 from time-resolved photocarrier dynamics from Time-Resolved Photo-Carrier Dynamics" D. Hsieh, F. Mahmood, D. H. Torchinsky, G. Cao and N. Gedik Phys. Rev. B 86, 035128 (2012) (pdf)

 84. "Control Over Topological Insulator Photocurrents with Light Polarization" J. W. McIver*, D. Hsieh*, H. Steinberg, P. Jarillo-Herrero and N. Gedik Nature Nanotechnology 7, 96–100 (2012) (pdf) (News and Views) (highlighted in Nature Photonics) (featured in MIT news)

 85. 2011

 86. "Observation of a Warped Helical Spin Texture in Bi2Se3 from Circular Dichroism Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy" Y. H. Wang, D. Hsieh, D. Pilon, L. Fu, D. R. Gardner, Y. S. Lee and N. Gedik, Phys. Rev. Lett. 107, 207602 (2011) (pdf) (featured in MIT news)

 87. "Nonequilibrium Quasiparticle Relaxation Dynamics in Single Crystals of Hole and Electron doped BaFe2As2" Darius H Torchinsky, James W. McIver, David Hsieh, G.F. Chen, J.L. Luo, N. L. Wang and Nuh Gedik, Phys. Rev. B 84, 104518 (2011) (pdf)

 88. "Selective Probing of Photoinduced Charge and Spin Dynamics in the Bulk and Surface of a Topological Insulator" D. Hsieh, F. Mahmood, J. W. McIver, D. R. Gardner, Y. S. Lee, and N. Gedik, Phys. Rev. Lett. 107, 077401 (2011) (pdf)

 89. "Electron Pulse Compression With a Practical Reflectron Design for Ultrafast Electron Diffraction" Y. H. Wang, and N. Gedik, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 99, 1-9 (2011) (pdf) (invited paper)

 90. "Nonlinear optical probe of tunable surface electrons on a topological insulator" D. Hsieh*, J. W. Mc Iver*, D. H. Torchinsky, D. R. Gardner, Y. S. Lee, and N. Gedik, Phys. Rev. Lett. 106, 057401 (2011) (pdf)

 91. "Band-dependent quasiparticle dynamics in the hole-doped Ba-122 iron pnictides" Darius H. Torchinsky, James W. McIver, David Hsieh, G.F. Chen, J.L. Luo, N.L. Wang and Nuh Gedik, Journal of Physics and Chemistry of Solids 72, 519-522 (2011) (pdf)

 92. 2010

 93. "Band-dependent quasiparticle dynamics in single crystals of Ba0.6K0.4Fe2As2 revealed by pump-probe spectroscopy" Darius H Torchinsky, G.F. Chen, J.L. Luo, N. L. Wang, and Nuh Gedik, Phys. Rev. Lett. 105, 027005 (2010) (pdf). (Highlighted in Nature Materials)

 94. "Real-Time Observation of Cuprates Structural Dynamics by Ultrafast Electron Crystallography" F. Carbone, N. Gedik, J. Lorenzana, and A. H. Zewail, Advances in Condensed Matter Physics 2010 , Article ID 958618 (2010) (pdf)

 95. 2009 and earlier

 96. "Non-equilibrium phase transitions in cuprates observed by ultrafast electron crystallography" N. Gedik, Ding-Shyue Yang, Gennady Logvenov, Ivan Bozovic, and Ahmed H. Zewail Science 316, 425 (2007) (pdf).

 97. "Ultrafast Electron Crystallography: I. Non-equilibrium Dynamics of Nanometer-scale Structures" Ding-Shyue Yang, N. Gedik and Ahmed H. Zewail, J. Phys. Chem. C 111, 4889 (2007) (pdf). (Cover Story)

 98. "Observation of spin Coulomb drag in a two-dimensional electron gas" C. P. Weber, N. Gedik, J. E. Moore, J. Orenstein, J. Stephens, and D. D. Awschalom, Nature 437, 1330-1333 (2005) (pdf) (News and Views)

 99. "Abrupt transition in quasiparticle dynamics at optimal doping in a cuprate superconductor system" N. Gedik, M. Langner, J. Orenstein, S. Ono, Yasushi Obe, and Yoichi Ando, Phys. Rev. Lett. 95, 117005 (2005) (pdf)

 100. "Transient gratings formed by nonequilibrium quasiparticles in YBCO", N. Gedik, J. Orenstein, Ruixing Liang, D.A. Bonn, and W.N. Hardy, Journal of Superconductivity 17 , No. 1 117-120, (2004). (pdf)

 101. "Non-equilibrium quasiparticle dynamics in single crystals of YBCO Ortho II." N. Gedik, J. Orenstein, Ruixing Liang, D.A. Bonn, and W.N. Hardy, Physica C 408-410, 690 (2004) (pdf)

 102. "Absolute phase measurement in heterodyne detection of transient gratings" N. Gedik, J. Orenstein, Optics Letters 29, 2109 (2004) (pdf)

 103. "Single-quasiparticle stability and quasiparticle-pair decay in YBa2Cu3O6.5", N. Gedik, P. Blake, R.C. Spitzer, J. Orenstein, D.A. Bonn, Ruixing Liang, and W.N. Hardy, Phys. Rev. B 70, 014504 (2004) (pdf)

 104. "Reply to Comments on 'Photoinduced changes of reflectivity in single crystals of YBa2Cu3O6.5 (Ortho II)' " N. Gedik, J. Orenstein, D.A. Bonn, Ruixing Liang, W.N. Hardy, Phys. Rev. Lett. 91, 169701 (2003) (pdf)

 105. "Diffusion of nonequilibrium quasi-particles in a cuprate superconductor", N. Gedik, J. Orenstein, Ruixing, Liang, D.A. Bonn, and W.N. Hardy, Science 300, 1410 (2003). (pdf) (Perspective) (LBL Science Beat)

 106. "Photoinduced changes of reflectivity in single crystals of YBa2Cu3O6.5" G.P. Segre, N. Gedik, J. Orenstein, D.A. Bonn, Ruixing Liang, W.N. Hardy, Phys. Rev. Lett. 88, 137001 (2002). (pdf)